Wyróżniki literowe na nowych tablicach rejestracyjnych

Nowe tablice rejestracyjne stały się powszechnie widoczne na polskich drogach. Niełatwo jednak skojarzyć 410 wyróżników literowych z miejscowością, z której pojazd pochodzi: E jak Łódź, C jak Bydgoszcz, T jak Kielce, nie mówiąc już o powiatach. Ta strona ma pomóc w rozszyfrowaniu owych liter.

Zamiast przymiotnikowych nazw powiatów, ze względów praktycznych podałem ich siedziby. Pierwsza litera oznacza województwo, druga lub dwie następne - powiat.

Jeżeli powiat oznaczony jest jedną literą (powiaty grodzkie), to po niej następuje kombinacja pięciu cyfr, np. DW 12345. Po wyczerpaniu pojemności cyfr, na dwa ostatnie miejsca wyróżnika wprowadza się litery, najpierw jedną, np. DW 1234A, potem dwie - DW 123AA. A potem? Na razie jeszcze nie wiadomo. 

Jeżeli powiat oznaczony jest dwiema literami (powiaty ziemskie), to układ jest następujący: wyróżnik województwa, dwie litery jako wyróżnik powiatu, jeszcze jedna litera (za wyjątkiem B, D, I, O, Z, gdyż mogą kojarzyć się z cyframi 8, 0, 1, 0, 7) i trzy cyfry, np. BLM A123. Po wyczerpaniu pojemności tego układu, dwie ostatnie cyfry zastępuje się literami, również za wyjątkiem wymienionych liter, np. BLM 12AC.

Rozporządzenie z 30.9.2002 wprowadziło trzy nowe zasoby dla powiatów ziemskich. Tak więc po wyczerpaniu zbioru typu BLM 12AC, obowiązywać będą kolejne: BLM 1A23, BLM 12A3 oraz BLM 1AC2.

Strona główna